Til dig der gerne vil forstå disruption

Uanset om man læser Forbes Magazine, Harvard Business Review eller FastCompany står det klart, at fremtidens mest succesfulde virksomheder på samme tid formår at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye forretningsmodeller.

Denne vekselvirkning imellem løbende forbedring og radikal forandring kender vi ligeledes fra hele disruption-agendaen. Selvom disruption nogle gange fremstilles som teknologier, der fra den ene dag til den anden omstyrter markeder, så er sandheden nærmere den, at disruption sker både gradvist og pludseligt.

Netflix er ét eksempel på, hvordan disruption fungerer i praksis. Da Netflix blev etableret tilbage i 1997, kendte man ikke sin egen forretningsmodel og kundeprofil endnu. De næste 10 år blev derfor brugt på at levere en løsning, der opfyldte alle kundernes ønsker. Først i 2008 ramte den udvikling Blockbuster hårdt.

Den mellemliggende periode har Netflix altså brugt på gradvist at udvikle og innovere, mens Blockbuster havde sovet i timen og kun fokuseret på de eksisterende kunder. Da balancen var blevet for skæv, indtraf effekten pludseligt, og i løbet af få år tog Netflix over og disruptede markedet.

Vi vil se lignende udviklinger indenfor en lang række brancher i fremtiden. Eksempelvis står medieverden overfor en markant udfordring. Man tjener ikke nok penge lige nu, og det diskuteres internt i branchen, hvorvidt man i fremtiden skal fokusere på ”digital first”, være platformsneutrale, lægge vægt på community-delen eller måske en kombination af alle tre.

I sidste ende handler det om én ting: at skabe en bæredygtig forretningsmodel. Det er i medievirkeligheden en benhård udfordring, og den mest succesfulde løsning indtil videre synes at have været at skære i udgifterne.

Som serie-iværksætter kender jeg til gevinsten ved at tænke nyt og radikalt. Denne iværksætter-tankegang kan på den ene side inspirere etablerede virksomheder, men kan selvsagt ikke overføres direkte. De store spillere, også i den danske medieverden, er organisationer med en historie, et kundegrundlag og et kendt brand. Modsat de disruptive startups har de rent faktisk en omsætning og en fastlagt strategi.

Derfor handler det i mine øjne om at tænke i både bevarelse og transformation. Det vil i praksis kræve en ledelse, der sikker en grundlæggende organisatorisk forståelse for, hvad man allerede i dag er verdensmestre i, og hvad man i fremtiden må transformere.

De enkelte ledelser skal understøtte kulturer, hvor medarbejderne hele tiden trænes i at være nysgerrige og lydhøre overfor omverden. Derved skabes ansatte, som bliver klar over, at deres rolle ikke må være begrænset til jobtitlen eller jobbeskrivelsen, men kræver et bredere sin på det bidrag, man er nødt til at yde til den samlede innovationskraft og fornyelse.

Man ser desværre ofte organisationer, som har en ganske klar strategi for både bevarelse og transformation, men hvor strategien aldrig bliver til en egentlig kultur, fordi den enkelte medarbejder ikke kan se meningen med det. De har måske nok forstået budskabet om, at de skal være forandringsparate, men de bliver aldrig forandringsskabende, eftersom incitamentet og ikke mindst meningen ikke opleves som tilstrækkelig.

Som iværksætter er man modsat aldrig i tvivl om, hvorfor man gør, hvad man gør.  I mine 18 år som iværksætter og investor har jeg aldrig siddet overfor nystartede iværksættere uden ild i øjnene. De ved præcis, hvad de laver, men i ligeså høj grad hvorfor de gør det.

Som etableret virksomhed risikerer man nemt, at der opstår en afstand imellem hvad og hvorfor. Efterhånden som man ansætter folk, der ansætter folk, holder man fast i fortællingen om, hvad man laver, men ikke i hvorfor. Det fører altid til mindre innovation, mere stress og mere frustration.

Fremtidens virksomheder, ledere og vindere forstår dette. De husker sig selv og medarbejderne på tre simple læresætninger og implementerer dem i både strategi og hverdag:

  • I fremtiden skal vi bevare og transformere
  • I fremtiden skal vi være forandringsskabende frem for forandringsparate
  • I fremtiden vil udviklingen i vores branche foregå gradvist og pludseligt.

På den måde er de klar til en udvikling, de ikke kan forudsige, og derfor er nødt til at skabe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *